top of page
לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

שווים

שווים

יחד בגליל

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

שם שגריר/ה:

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

MICHEL FILMAR

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

17000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אוה דימנד

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

7000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אוטיליה מילר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אוטמזגין ניקול

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אוריה ארד

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אורלי פילמר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

13000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אילה כפיר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אילת איילי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אינה סדובסקי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אירנה ליפניצקי

bottom of page