לתרומה
_edited.jpg

 מספר השגרירים

 מספר התורמים

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

50%

שווים

שווים

יחד בגליל

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

10,000,000

יעד תרומה (₪)

20,000,000

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

arrow&v

שם שגריר/ה:

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

5000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

MICHEL FILMAR

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

15000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אוה דימנד

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אוטיליה מילר

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אוטמזגין ניקול

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אוריה ארד

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

5000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אורלי פילמר

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

13000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אילה כפיר

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אילת איילי

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אינה סדובסקי

50000

כמות תורמים

100

אחוז מהיעד

3500

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

אירנה ליפניצקי