top of page
לתרומה
_edited.jpg

.

.

מספר שגרירים:

מספר תורמים:

.

הופכים חלום למציאות

הופכים חלום למציאות

אקדם

קמפיין:

עמותה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

סכום שנתרם (₪)  

.

יעד תרומה (₪)

.

רשימת השגרירים בקמפיין

100%

אחוז מהיעד:

100

יעד תרומה לקמפיין (₪):

100

סכום שנתרם (₪):

100

מספר שגרירים:

שם שגריר/ה:

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אדוה שביט

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אולגה קגן

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אורבוך אסנת

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אורלי סניור ניב

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אורן מאורר

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

3500

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אורנה מאור

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

איילת למפרט

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

20000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

איציק גיא

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

6000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אירית ברסקי

.

כמות תורמים

100

אחוז גיוס

5000

יעד אישי (₪)

.

סכום שנתרם (₪)

אירנה סרוסי

bottom of page